Maxuvibe

     
   Maxuvibe Nedir?  
     
   Fitness Masaj Rehabilitasyon  genel sa�l�k ve g�zellik amac�yla kullan�lmak �zere geli�tirilmi�,
Tilting Vibrasyon (yana sal�n�ml� titre�im) sistemine dayanan yeni jenerasyon egzersiz ekipman�d�r.
K�sa egzersiz s�resi basit ve anla��l�r metodlar�yla herkeze her ya�a uygun antreman
seviyeleri ile kullan�m kolayl��� sa�lar.

MAXUVIBE vibrasyon egzersizi ile sa�l�kl� bir vucut ve d���nce yap�s�na sahip olabilirsiniz.
B�ylece daha g�zel bir d�� g�r�n��e sahip olup, ya�am sevincinizi artt�rabilirsiniz.

Ya� yakmak, sel�litle m�cadele rahatlama masaj� yada t�m v�cut �al��mas� b�t�n bunlar
MAXUVIBE nin size sunabilece�i �zellikler. B�t�n bunlar� g�nde birka� dk. ay�rarak yapabilirsiniz.