Damar Tıkanıklığı Oluşt. Fak.

     
  · Kan kolestrol düzeyinin yüksek seyretmesi
· LDL (Kötü) kolesterol düzeyinin kanda yüksek seyretmesi
· Doymu� ya�lar�n (Kat� ya�lar) sürekli fazla miktarda tüketilmesi
· HDL (iyi) kolesterol düzeyinin kanda dü�ük seyretmesi
· Hipertansiyon (Damar duvarlar�n� zay�flatarak ya�l� birikintinin yerle�mesine yard�mc� olur)
· Sigara tüketimi
· �i�manl�k
· Hareket azl���
· Günlük sebze,meyve ve kurubaklagil tüketiminin az olmas�
· Kal�t�m ve psikososyal faktörler (Ailede kalp hastas�n�n bulunmas�)