Kararlılık Testi

       
  · En fazla kaç kilo verdiniz-süre?
· Tüm çevreniz diyet yapman�z� destekliyor mu?
· E�iniz sizi destekliyor mu?
· Niçin zay�flamak istiyorsunuz?
· Yeme ataklar� oluyor mu?
· Can�m s�k�ld�kça yiyorum.
· Yiyecek görünce dayanam�yorum
· Tatl�, Pasta, Börek görünce dayanam�yorum
· En fazla kaç kilo verdiniz-süre?
· Tüm çevreniz diyet yapman�z� destekliyor mu?
· E�iniz sizi destekliyor mu?
· Niçin zay�flamak istiyorsunuz?
· Yeme ataklar� oluyor mu?
· Can�m s�k�ld�kça yiyorum.
· Yiyecek görünce dayanam�yorum
· Tatl�, Pasta, Börek görünce dayanam�yorum
· Yemek için aç olmam gerekmez
· Öfkemi yemekten ç�kart�r�m
· Stress ve s�k�nt�m çok fazla
· H�zl� yemek yerim
· �kramlara dayanam�yorum
· Tatl� ve çikolatadan vazgeçemem
· Yemekten büyük zevk al�yorum
· Herkesin yan�nda tart�lmam
· Kilolar�mdan çok utan�yorum
· Sebze-meyve sevmiyorum
· Az su içiyorum
· Ac�k�nca ba��m döner, halsiz kal�r�m
· S�k-s�k davetlerim oluyor
· Çevrem beni memnun etmek için hep ikramda bulunuyor
· 2 günde bir yürüyü� yapabilir misiniz?
· Diyete ba�layaca��m diye çok yediniz mi?
· Her hafta kontrole gelebilir misiniz?
· Kahvalt�y� kaçta yapars�n�z?
· Ak�am saat kaçta yat�yorsunuz?
· Gece bir�eyler yeme al��kanl���n�z var m�?
· Sevinçlerinizi nas�l kutlars�n�z?
· Özel günlerde özel menüler tüketirmisiniz?
· Diyete ne zaman ba�layacaks�n�z?